Eguberrietarako prestatzen hasi gara, eta Irune eskulanetan arras trebea denez, landetxeko atean jartzeko korona bat egin du. Azpiko aldean argazkien bidez erakutsi digu nola egin duen.

Ya hemos empezado a prepararnos para Navidad, y como a Irune se le dan muy bien las manualidades, ha hecho una corona para colgarla en la puerta de la casa rural. Por medio de fotos nos enseña cómo lo ha hecho

59044107-0fe0-4e81-a5de-9d9f331a02d9

Pastizendako ibiltzen diren kartoizko bandeja bateri barnekaldea kendu, eta koronaren uztaia aterako zaio.
Vaciando el interior de una bandeja de cartón de las que se utilizan para tartas ha obtenido el aro para la corona.

da595d29-1139-427f-a3de-d32805746cab

 Etxean eguberriten jartzen dugun pinuari adar batzuk erori zaizkionez, adar horiek zati ttarragokoetan moztu ditu.
Como se han caido algunas de las ramas del pino que ponemos en casa en navidad, Irune ha cortado esas ramas en trozos más pequeños.

970f22c2-7d46-47ca-aae0-c901ea33e607

Eta zati txiki horiek kartonezko uztaia estaltzeko erabili ditu.
Y esos trocitos de rama los ha utilizado para revestir el aro de cartón.

a6efc146-e1fe-4421-adcf-9c54fefc6830

a1aaba52-868a-4a27-817b-f9598f78acd6

Horrela geratu zaio  uztaia.
Así  le ha quedado el aro.

 

6cb16b37-c4ab-4ec9-a4a9-0f7337887192

 Soka batekin lotutako txotxak, lastoa eta pinu fruitu ttiki batzuk jarri ditu uztaia ongi lotzeko eta bidenabar apaintzeko.
Con unos trocitos de madera, paja y piñas de pino atados por una cuerda, a la vez que sujeta bien el aro, ha decorado la corona.

8ae50d77-40d6-483b-94f4-37b439ebf76d

 Eta hemen, landetxeko atean jarrie dugu Irunek egindako korona!!!!.                             Y Aquí tenemos, en la puereta de la casa rural, la corona made in Irune!!!!!!!!!!