Aurten hiedra simpleak baino ARROXAK!!!. Este año, hiedra simple, pero de color  ROSA!!!!!!!!LOREONTZIETAN SARTZERA. A  POR LAS JARDINERAS!!!LANDATZEN.PLANTANDOGUTTI FALTA DA AKITZEKO. YA FALTA MENOS.DENAK PREST, HEMENDIK 10 EGUNETARA BALCONETAN JARTZEKO. TODAS PREPARADAS PARA PONERLAS EN EL BALCON DENTRO DE 10 DÍAS.Aurten hiedra simpleak baino ARROXAK!!!. Este año, hiedra simple, pero de color  ROSA!!!!!!!!KONPOSTA . SACANDO EL COMPOSTKONPOSTA ATERATZENAillegatu de tenoria!!!!
AUNITZ GUSTETZEN ZAIZKIT LORIAK!!!!. Ez dakit gauz aunitzik beraien inguruen, baino pixkeneka pixkeneka, ikesten ari naiz. Badakize, anka sartu te onduan aunitz ikesten da!!!!!!!!!!.
Gaur etxeko konposta lurrekin nahasie erabili dugu loriak loreontzietan jartzeko. Kusi argazkiek!!!!!!!!!, kusi.
¡¡HA LLEGADO EL MOMENTO!!!!!!
¡¡¡ ME ENCANTAN LAS FLORES!!!!!!!.No sé gran cosa sobre el cuidado de las flores, pero voy aprendiendo poco a poco. Voy aprendiendo de los errores cometidos, así dicen que se aprende,¿no?!!!.